Informatie over Verzekeringen & Tarieven.

Wij onderscheiden ons niet door een hoger tarief, maar door onze persoonlijke service en excellente kwaliteit

Voor kinderen tot 18 jaar

Een groot deel van de tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed door de basisverzekering. Ook is het eigen risico hierop niet van toepassing. Tandartskosten voor volwassenen worden alleen vergoed vanuit een aanvullende verzekering.

Wij werken onafhankelijk, zonder contract met verzekeraars. Dit betekent dat wij een objectieve blik hebben en ons dus niet laten leiden door verzekeraars.

Maximum tarieven vastgesteld door de overheid

Alle tandartsen hanteren vaste tarieven voor verschillende onderdelen van behandelingen. Deze (maximum)tarieven worden per jaar vastgesteld door de overheid, in dit geval de Nationale Zorgautoriteit (NZA). Dit houdt in dat een tandarts voor een bepaalde behandeling nooit meer mag rekenen dan het maximum vastgestelde tarief.

Hierdoor zie je dat de tarieven bijna overal gelijk zijn. Toch betekent dit niet per se dat je bij elke tandarts even duur uit bent. Elk onderdeel van een behandeling heeft een eigen code. De tarieven zijn per code vastgesteld. Als er materiaal- en techniekkosten zijn berekend, staan deze apart vermeld. Materiaal- en/of techniekkosten worden 1 op 1 doorberekend.

Verklaring mogelijk prijsverschil

Het kan zijn dat de ene tandarts meer of andere onderdelen in een behandeling stopt dan een ander. Bijvoorbeeld een extra foto of nacontrole. Hierdoor kunnen er toch prijsverschillen ontstaan. Voor behandelingen boven de € 250,- zijn tandartsen verplicht een gespecificeerde begroting te geven.

Een begroting is geen offerte. Een tandheelkundige behandeling en dus ook de declaratie hiervan kan afwijken van de begroting wanneer de behandeling hierom vraagt. De tandarts zal dit met u bespreken.

Verschillende verzekeringen

Wij kunnen u niet garanderen dat uw behandeling wel of niet in aanmerking komt voor een vergoeding, want verzekeringspolissen lopen sterk uiteen. Polissen en pakketten verschillen per persoon. Bovendien worden er ieder jaar nieuwe verzekeringspakketten aangeboden.

Software waar wij mee werken

Wij proberen, zoals u van ons mag verwachten, in te zetten op gemak voor u. Wij maken daarom gebruik van Pien en Infomedics. Pien is een koppeling met onze software die ervoor zorgt dat wij uw verzekering kunnen vergelijken met een eventuele begroting waardoor u een completer beeld krijgt van de kosten en vergoedingen van uw behandeling.

Infomedics stuurt u namens ons uw rekening. Als het mogelijk is, dan controleren zij voor u of uw zorgverzekeraar (een deel van) uw rekening vergoedt. U ziet een vergoeding altijd terug op uw rekening en betaalt alleen het bedrag dat overblijft.

Is er niets vergoed, maar denkt u dat u wel recht heeft op vergoeding van uw zorgverzekeraar? Of heeft u vragen over de hoogte van uw vergoeding? Neem dan altijd contact op met uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Op www.mondzorgkosten.nl vindt u meer informatie over tandartstarieven.

Wij werken samen met de volgende tandtechnische laboratoria:

– Kesseler & Reuvekamp
– 4Dental
– Cordent

Op aanvraag kunt u een overzicht van de techniek- en materiaalkosten inzien.

Totaaloverzicht tarieven

Voor de tarieven voor algemene tandheelkunde, wortelkanaalbehandeling, brug- en kroonwerk, parodontologie, kindertandheelkunde, orthodontie, implantologie en facings kunt u kijken in op de NZa tariefbeschikking Tandheelkundige zorg 2022.

Klik hier voor het complete overzicht. U komt dan op NZA tariefbeschikking Tandheelkundige zorg 2022.